Piò Figùri Cartéina Gazàta Al tuub Posta letrònica èter Gróp d'amìgh Lèber tan càt brísa In gìr per al ueb
Lunàri Inghignadùra I tòo paciùg Ciàpa tòt
èter ancàra»
iGugol | Vin dèinter                                     
 

Modena photo album

 Gugol Ghirlandèina ed Frizio. Al mèe sit: cócia chè FB group: "Amici di Gugol Ghirlandeina"

 

Foto album modenesi, clicca qui: flickr flickr


Rotondiamo La Ghirlandina Webcam/Meteo Cookie Policy Privacy Policy Google December 2020

123RF Dreamstime Adobe Stock Depositphoto